Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2010
Фарватер №5 (42), 2010 — Приложение