Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2021
Фарватер №3 (93), 2021