Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2012
Фарватер №2 (51), 2012 – Додаток