Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2012
Фарватер №1 (50), 2012 – Додаток