Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2019
Фарватер № 4 (88) 2019