Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2011
Фарватер №5 (48), 2011 – Приложение