Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling

Фарватер №4 (88), 2019