Права на човен, яхту, катер Океанские яхты Elling
2021
Фарватер №4 (94), 2021